کمیته تدوین محتوا

کمیته علمی و تدوین محتوا

‏ ‏

کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر سید علی آذین (دانشیار پزشکی اجتماعی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی، نائب رئیس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ‏ایران)
دکتر آبتین حیدرزاده (دانشیارگروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رئیس سازمان سنجش پزشکی)‏
دکترمحمدرضا سهرابی (استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر محمد شریعتی (دانشیارگروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران)‏
دکتر مهرداد عسکریان (استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)‏
دکتر کوروش کبیر (دانشیارگروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی البرز، رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ‏البرز)‏
دکتر نسترن لعل (کارشناس مسئول دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و عضو علی البدل هیات مدیره انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران)
دکتر زهرا محتشم امیری (استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان)
دکتر مازیار مرادی لاکه (استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران)‏
دکتر نوید محمدی (استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، معاون آموزشی داشگاه علوم پزشکی قزوین)‏
دکترعلی پاشا میثمی (استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران)‏
دکترمرضیه نجومی (دبیر هیئت ممتحنه رشته تخصصی پزشکی اجتماعی، مدیرگروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ‏ایران)‏

کمیته تدوین محتوا (به ترتیب حروف الفبا)‏

دکتر آرزو اشعری (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران)‏
دکتر بتول امیری (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)‏
دکتر آمنه باریکانی (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین)‏
دکتر عزال حاجی نصرالله (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)‏
دکتر مجید خادم رضاییان (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)‏
دکتر ملیحه دادگر مقدم (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)‏
‏ دکتر نگار درویش (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)‏
دکتر نصیر دهقان (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران)‏
دکتر نرگس رستمی گوران (دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)‏
دکتر نجمه روضاتی (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)‏
دکتر احسان شجاعی فر (انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران)‏
دکتر لیلا صدیق (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران)‏
دکتر زهرا عباسی شایه (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)‏
دکتر زیبا فرج زادگان (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)‏
دکتر زهرا کامیاب (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان)‏
دکتر نگار مروت دار (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)‏
دکتر نیلوفر معتمد (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)‏
دکتر نرگس ملیح (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)‏
دکتر منیرسادات میرزاده (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین)‏
دکتر مونا نجف نجفی (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)‏
دکتر شبنم نیرومندر(گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)‏
دکتر اکبر نیک پژوه (بیمارستان قلب شهید رجایی، پایگاه خبری پیشگیری و سلامتی بالینی "ساپیبا")‏
دکتر سودابه هویدامنش (دانشگاه علوم پزشکی ایران)‏